Sáng tạo và chăm chỉ

Chúng tôi tin tưởng rằng – Sáng tạo chỉ phát huy tối đa hiệu quả khi chúng ta thực sự chăm chỉ. Chính những nỗ lực – chăm chỉ hàng ngày tạo lên sự sức mạnh – sự khác biệt.

Làm chủ bản thân

Mac đóng vài trò kết hợp, xây dựng và hỗ trợ tối đa cho các thành viên. Sự tự giác trong công việc được đề cao ở tất cả các vị trí.

Vui chơi hết mình

Chúng tôi phân bổ nhiều nguồn lực cho việc xây dựng văn hóa – các hoạt động vui chơi, giải trí tinh thần cho các thành viên.