Tag Archives: nhân viên thiết kế

Tuyển dụng Chuyên viên thiết kế – đồ họa 6/2020

Mac là một tổ chức chuyên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh POD (Print on demand) thị trường Mỹ vs châu Âu từ năm 2018. Chúng tôi phối hợp như một gia đình trong môi trường thân thiện, tin tưởng, gắn bó, hỗ trợ cùng nhau phát triển. Với kỳ vọng mở rộng mô […]